İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

Alioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (şirket olarak anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirketimizin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri·       Kimlik,

·       İletişim,

·       Lokasyon,

·       Özlük,

·       Hukuki işlem,

·       Müşteri işlem,

·       Fiziksel mekan güvenliği,

·       İşlem güvenliği,

·       Risk yönetimi,

·       Finans,

·       Mesleki deneyim,

·       Görsel ve işitsel kayıtlar

Özel Nitelikli Kişisel Veri·       Sağlık Bilgileri

·       Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:

Kimlik·       Referanslar

·       Çalışanın aile bireyleri

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       Çalışan Adayı

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Tedarikçi Yetkilisi

·       Tedarikçi Çalışanı

·       Hissedar/Ortak

·       Çalışan

İletişim
 • Referanslar
 • Çalışanın aile bireyleri
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Çalışan Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Çalışan
Lokasyon·       Çalışan

·       Hissedar/Ortak

Özlük·       Çalışan

·       Hissedar/Ortak

Hukuki İşlem·       Çalışan

·       Hissedar/Ortak

Müşteri İşlem·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Fiziksel Mekan Güvenliği·       Ziyaretçi

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Tedarikçi Yetkilisi

·       Tedarikçi Çalışanı

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       Çalışan Adayı

·       Hissedar/Ortak

·       Çalışan

İşlem Güvenliği·       Hissedar/Ortak

·       Çalışan

Risk Yönetimi·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Finans·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Tedarikçi Yetkilisi

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       Çalışan

Mesleki Deneyim·       Çalışan Adayı

·       Hissedar/Ortak

·       Çalışan

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar·       Çalışan
Sağlık Bilgileri·       Çalışan Adayı

·       Hissedar/Ortak

·       Çalışan

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri·       Çalışan

 

Şirketimiz anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:

Kimlik·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İletişim·       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Lokasyon·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Özlük·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuki İşlem·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Müşteri İşlem
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İşlem Güvenliği·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi·       Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Mesleki Deneyim·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar·       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Sağlık Bilgileri·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve şirket politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Hissedarlar
İş Ortakları
Grup Şirketleri

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki sürelerle saklamaktadır:

KimlikHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
İletişimHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Lokasyon10 yıl
Özlükİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Hukuki İşlemHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Müşteri İşlem10 yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği14 gün
İşlem Güvenliği10 yıl
Risk Yönetimi10 yıl
Finans10 yıl
Mesleki DeneyimHukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Görsel Ve İşitsel Kayıtlarİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Sağlık Bilgileriİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriİş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi iş başvuru formu, çalışanlar/tedarikçiler/müşteriler/alt işverenler/hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler, özlük dosyası takip listesi, web sitesi iletişim formu, ilgili kişi başvuru formları, manyetik kart okuyucu, taşıt tanıma sistemleri gibi görsel, yazılı ve basılı dokümanlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu,  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, 213 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri oluşturur.

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimize başvurarak haklarınızı kullanmak için ilgili kişi başvuru formumuzu (ilgili kişi başvuru formunun linki) doldurmanız gerekmektedir.


Yukarı Çık